D?ch v? thay màn hìnhiPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Max chính hãng, giá r? t?i PHONECARE 

Professional Surveyor Boards » Ask an Expert » D?ch v? thay màn hìnhiPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Max chính hãng, giá r? t?i PHONECARE

Name Message
AimilFarver
Posts: 1

Joined: 10/29/2020
Topic  D?ch v? thay màn hìnhiPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Max chính hãng, giá r? t?i PHONECARE       Flag »  Reply »

Ð? b?n màn hình iPhone 12 du?c nhi?u hãngsmartphone quan tâm g?n dây. Tru?c dó, Samsung dãtrang b? Gorilla Glass Victus,kính cu?ng l?c có d? b?n du?c dánh giá cao nh?t c?a Corning, cho Galaxy Note20Ultra. Th? nghi?m cho th?y, thi?t b? dùng kính này có th? "s?ng sót"sau 20 l?n roi ? d? cao m?t mét, cao hon so v?i 15 l?n c?a Gorilla Glass 6.

Related Links: http://forum.ppr.pl/viewtopic.php?p=1117765#1117765 

https://mndepted.instructure.com/eportfolios/10045?view=preview

  Thursday, October 29, 2020 at 1:14:42 AM

Professional Surveyor Boards » Ask an Expert » D?ch v? thay màn hìnhiPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Max chính hãng, giá r? t?i PHONECARE

 
» Reply to D?ch v? thay màn hìnhiPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Max chính hãng, giá r? t?i PHONECARE Topic

In order to post a new message, you must first be logged into an account.